We zijn nog maar een paar weken verwijderd van de zesde antiwitwasrichtlijn (6AMLD) die op 3 december 2020 van kracht wordt. Deze richtlijn zal het toepassingsgebied van de huidige anti-witwaswetgeving uitbreiden, de details van de regelgeving verduidelijken en de strafrechtelijke sancties strenger maken.

Dus, hier komt een ander veranderingsproject, toch? Je hebt nog iets meer dan zes maanden om de veranderingen te implementeren die door de 6AMLD worden gestuurd. Nu is het tijd om jezelf volledig te informeren over deze richtlijn. Begin jezelf nu voor te bereiden om volgend jaar niet in permanente paniek te raken. Want eerlijk gezegd? Ook al maakt deze richtlijn rechtspersonen meer verantwoordelijk, we verwachten niet dat de autoriteiten banken zullen sluiten voor nalevingsfouten. Maar ze zullen de schuld ergens moeten leggen. En dat zal waarschijnlijk liggen bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de naleving. Laat het niet aan jou liggen.

Doelstellingen van de zesde anti-witwasrichtlijn

Met de zesde antiwitwasrichtlijn probeert de Europese Unie een samenhangender nalevingslandschap te creëren dat de autoriteiten zal helpen sneller en efficiënter samen te werken over de grenzen heen. De geglobaliseerde misdaad is moeilijk te bestrijden. Criminelen maken gebruik van grensoverschrijdende verschillen in wetgeving in hun voordeel. Daarom wil de EU mazen in de nationale wetgeving van haar lidstaten dichten. Als de Europese Unie daarin slaagt, zal dat een grote klap zijn voor de criminelen. In plaats van misbruik te maken van de verschillen in regelgeving tussen 27 landen, zullen criminelen geconfronteerd worden met één groot blok van landen die verenigd zijn in hun aanpak van financiële criminaliteitspreventie.

Harmonisatiepredicaat overtredingen

Wat is het witwassen van geld? Je zou verbaasd zijn te weten dat elk land zijn idee heeft van wat wel en niet een witwaspraktijk is. Daarom is er onder 6AMLD, een lijst van 22 misdrijven die gezien worden als basisdelicten voor het witwassen van geld. Een onderliggend misdrijf verwijst naar een misdrijf dat deel uitmaakt van een groter misdrijf. Dus, als we het hebben over financiële criminaliteit, is een basismisdrijf elk misdrijf dat kan leiden tot het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. De 22 basisdelicten vermeld onder 6AMLD zijn:

Uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid

Naast de uitbreiding van de lijst van basisdelicten breidt 6AMLD ook de strafrechtelijke aansprakelijkheid uit. Op dit moment kunnen alleen mensen worden vervolgd voor witwaspraktijken. Onder 6AMLD worden ook rechtspersonen, zoals vennootschappen of personenvennootschappen, strafbaar voor het witwassen van geld. Dit betekent dat financiële instellingen aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorkomen van het witwassen van geld. Bijgevolg kunnen deze bedrijven tijdelijk worden verboden om zaken te doen of zelfs worden gedwongen om definitief te sluiten.

In de nieuwe richtlijn wordt de straf in het algemeen strenger met verhoogde gevangenisstraffen van minimaal één jaar tot minimaal vier jaar voor natuurlijke personen. Niet alleen dat, maar ook individuen kunnen beboet worden en rechtspersonen kunnen bij wijze van sanctie worden uitgesloten van overheidsfinanciering.

De reikwijdte van mensen die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het witwassen van geld wordt ook groter naarmate iedereen die betrapt wordt op medeplichtigheid aan, aanzetten tot en pogingen tot het witwassen van geld, strafbaar wordt gesteld.

Samenwerking tussen de lidstaten

Met 6AMLD erkent de EU dat een misdrijf in het ene land kan voorkomen, terwijl het witwassen van geld in verband met dat misdrijf in een ander land gebeurt. Daarom eist de Europese Unie van haar lidstaten dat zij informatie delen, zodat grensoverschrijdende misdrijven dienovereenkomstig kunnen worden bestraft.

De muren sluiten in

Wat betekenen deze veranderingen voor u? Het betekent dat banken niet langer kunnen blijven slapen. In de afgelopen jaren hebben we zoveel banken gezien die de financiële criminaliteit niet bestrijden. De boetes die voortkomen uit die faillissementen waren misschien een beheersbaar risico voor de meeste financiële instellingen, maar de risico's van het niet naleven van deze nieuwe richtlijn zijn dat zeker niet. Als de Europese Unie en haar lidstaten de bestrijding van de financiële criminaliteit serieus nemen, zullen zij deze wetten handhaven. Dat betekent dat uw bedrijf tijdelijk of permanent kan worden gesloten als u zich niet aan de regels houdt.

Dat is wat er in theorie kan gebeuren. Maar terugkijkend op de financiële crash van 2008 verwachten we niet dat de autoriteiten de meeste banken permanent of zelfs tijdelijk zullen sluiten. Herinner je je de uitdrukking 'te groot om te falen? Dat staat nog steeds. In tegenstelling tot de meeste bedrijven zal het sluiten van een bank 's nachts een grote klap zijn voor de meeste samenlevingen. Als mensen ineens geen toegang meer hebben tot hun bankrekeningen, zal dat veel sociale onrust veroorzaken. Maar de EU zet zich in voor de bestrijding van de financiële criminaliteit. Zij erkent dat dit de integriteit, de stabiliteit en de reputatie van de financiële sector schaadt en een bedreiging vormt voor de interne markt en de interne veiligheid van de Unie. Dus als banken te belangrijk zijn om te sluiten, op wie denkt u dan dat ze zich zullen richten om de banken genoeg angst aan te jagen om actief deel te nemen aan de bestrijding van de financiële criminaliteit? Zorg ervoor dat u het niet bent.

Auteur

Team BusinessForensics

Het team van BusinessForensics bestaat uit hardwerkende professionals die financiële criminaliteit bestrijden. BusinessForensics is gevestigd in Den Haag en heeft als missie banken en verzekeringsmaatschappijen te helpen bij het bestrijden en voorkomen van financiële criminaliteit.