Financiële Industrie

BusinessForensics helpt financiële instellingen (banken en verzekeraars) hun risicomanagement van compliance, fraude en integriteitsrisico’s preventief in te richten door middel van inventieve software oplossingen.

Visie & Aanpak

Banken en verzekeraars staan meer dan ooit tevoren bloot aan integriteit-, fraude en criminaliteitsrisico’s. Wanneer daar onvoldoende aandacht aan wordt gegeven en niet adequaat op geacteerd wordt, zijn de gevolgen in termen van reputatieschade, boetes van toezichthouders en directe kosten (vergoedingen) niet te overzien.

BusinessForensics is in 2010 opgericht om banken en verzekeraars te helpen zich hiertegen te wapenen met behulp van slimme software en Risicomanagement best practices.

In onze visie op Risicomanagement wordt uitgegaan van Risk based toezicht in plaats van de traditionele Rule based toezicht. Risk based toezicht vraagt om trend analyses met een totaal view in plaats van een momentopname van een specifiek risico. Een effectief Risicomanagement beleid vereist meer dan alleen detectie van risico’s en daarom biedt het BusinessForensics platform (de HQ producten) een totaaloplossing van data mining, big data processing, tot aan case management en sanctionering.

Om onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden kiezen wij altijd voor een gefaseerde aanpak waarbij stapsgewijs de HQ oplossingen in gebruik worden genomen. Onze consultants zijn gespecialiseerd in de specifieke eisen die banken en verzekeraars stellen aan Risicomanagement processen en ondersteunende oplossingen.

Banking

 • Commerieel
 • Retail
 • Investering
Insurance

 • Zorg
 • Schade
 • Leven & Pensioen

Retail

BusinessForensics helpt bedrijven in de retailsector hun risicomanagement van cybercriminaliteit en financieel-economische criminaliteit preventief in te richten door middel van inventieve software oplossingen.

Visie & Aanpak

De retail sector is sinds 2015 de sector met de grootste groei in cybercriminaliteit activiteiten, mede door de groeiende hoeveelheid (gebruikers)data en online betaalmethodes. Dit brengt verlies en diefstal van data, identiteiten, eigendommen en financiële middelen met zich mee, aangevuld door eventuele kosten voor juridische hulpmiddelen, het herstellen van schade en mislopen van omzet. Ook kan cybercrime eventuele vergoedingen of problemen met licenties tot gevolg hebben.

Daarnaast zijn er interne financieel-economische criminaliteitsrisico’s als omkoping en corruptie, verduistering, inkoopfraude, boekhoudfraude, HR-fraude en witwas activiteiten die vooral veel reputatieschade en daarnaast financiële schade kunnen brengen aan een bedrijf.

Met onze inventieve oplossingen helpen wij retail bedrijven hun risicomanagement en interne controles zo in te richten dat eventuele dreigingen, zowel intern als extern vroegtijdig gedetecteerd worden. Ook ondersteunen de oplossingen in de afhandeling van incidenten. Zo voorkomen bedrijven potentieel grote financiële verliezen en reputatieschade.

Om onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden kiezen wij altijd voor een gefaseerde aanpak waarbij stapsgewijs de HQ oplossingen in gebruik worden genomen. Onze gespecialiseerde consultants bekijken de situatie en de specifieke eisen per bedrijf voor risicomanagement processen en ondersteunende oplossingen.

Retail

 • Offline
 • Online
 • Mobiel

Energy

BusinessForensics helpt bedrijven in de Energy sector hun risicomanagement van economische criminaliteit preventief in te richten door middel van inventieve software oplossingen om zo financiële- en reputatieschade en sancties te voorkomen.

Visie & Aanpak

De Energiesector bevat door de grote belangen veel financieel-economische criminaliteitsrisico’s, met name omkoping, corruptie en verduistering komen veel voor. Naast eventuele sancties en kosten leveren deze problemen een enorme reputatieschade op. Het is voor bedrijven in deze sector van groot belang om volledig inzicht te hebben in de interne en externe betrokken partijen, processen en individuen en hun achtergronden.

Daarnaast wordt in de energiesector veel nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd die is gebaseerd op de al enige tijd geldende wet- en regelgeving in de financiële industrie. Dit betreft regelgeving rond onder andere marketmisbruik, transparantie en rapportage samengevat in EMIR en REMIT. De kennis en ervaring van BusinessForensics in de financiele industrie gecombineerd met inzicht in de specifieke risico’s van de energiemarkten worden hier tot een optimale oplossing samengebracht.

Met onze inventieve oplossingen helpen wij Energiebedrijven hun risicomanagement en interne controles zo in te richten dat eventuele dreigingen, zowel intern als extern vroegtijdig gedetecteerd worden. Ook ondersteunen de oplossingen in de afhandeling van incidenten. Zo voorkomen bedrijven potentieel grote financiële verliezen, sancties en reputatieschade.

Om onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden kiezen wij altijd voor een gefaseerde aanpak waarbij stapsgewijs de HQ oplossingen in gebruik worden genomen. Onze gespecialiseerde consultants bekijken de situatie en de specifieke eisen per bedrijf voor risicomanagement processen en ondersteunende oplossingen.

Energy

 • Distributie
 • Handel
 • Netwerk