BusinessForensics B.V. Privacybeleid (scroll voor Nederlands)

Privacy en cookieverklaring voor BusinessForensics B.V.
BusinessForensics vindt de bescherming van de privacy van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons altijd aan de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (GDPR). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BusinessForensics.

Waarom verwerken we gegevens?
BusinessForensics behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw bij ons geregistreerde persoonsgegevens altijd opvragen, wijzigen of verwijderen, als dit wettelijk is toegestaan.

BusinessForensics verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in zeer beperkte mate en als we dit alleen doen voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit bijvoorbeeld nodig is voor:

 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Als wij persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit altijd op basis van een overeenkomst, toestemming of op basis van een rechtmatig belang.

Welke gegevens?
BusinessForensics verzamelt verschillende categorieën van persoonlijke gegevens, deze zijn:

 • Klantgegevens (naam, adres, vestigingsplaats, KvK-nummer)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres;

BusinessForensics verzamelt (persoons)gegevens rechtstreeks van u.

Nieuwsbrief
BusinessForensics biedt een nieuwsbrief aan, die onze klanten, relaties en andere geïnteresseerden informeert over nieuws van en over onze organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan de lijst van abonnees toegevoegd. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Delen van gegevens met derden
Tenzij vermeld in deze Privacy en cookieverklaring worden uw persoonsgegevens niet verkocht of anderszins gedeeld met of verstrekt aan derden. BusinessForensics kan uw (persoons)gegevens met derden delen als u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven.
BusinessForensics verstrekt persoonsgegevens aan handhavingsinstanties of fraudebestrijdingsorganisaties als dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Bewaartermijnen
BusinessForensics slaat uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de GDPR. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Inzage, correctie of verwijdering van gegevens
U kunt een bezichtigings-, correctie- of verwijderingsverzoek sturen naar BusinessForensics. Geef duidelijk aan om welk verzoek het gaat in het kader van de GDPR. Een verhuisverzoek is alleen mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaartermijnen, nog BusinessForensics kunnen worden nagekomen.

Vertrouwelijkheid
BusinessForensics gaat uiteraard vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Wij delen persoonsgegevens BusinessForensics alleen in overeenstemming met dit Privacy- en Cookie Statement en alleen met derden als dit is toegestaan en zorgvuldig wordt gedaan.
Zakelijke dienstverleners kunnen bepaalde onderdelen van de dienst namens BusinessForensics. BusinessForensics afspraken maken met deze verwerkers om een vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd in een "bewerkingsovereenkomst".

Beveiliging
BusinessForensics passende maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de uitvoering, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag
Op de BusinessForensics website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen we de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Dit laat toe BusinessForensics om haar diensten aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.

Gebruik van cookies
BusinessForensics plaatst cookies om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.
Accepteer cookies Onze website functioneert het beste als u cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookie-melding die bij uw eerste bezoek aan de website boven aan de homepage verschijnt.
Cookies verwijderen of uitschakelen U kunt cookies ook uitschakelen door deze cookie-instelling in uw specifieke browser uit te schakelen.

Welke soorten cookies gebruiken we?
Functionele cookies Voor het correct functioneren van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn een aantal cookies nodig, namelijk de functionele cookies.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen helpt ons de website te verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw behoeften. Wij gebruiken deze informatie:

Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het verkeer op onze website, en om de effectiviteit van onze advertenties te bepalen. Google Analytics maakt gebruik van cookies om gegevens over het bezoek aan de website bij te houden. We hebben privacybevorderende maatregelen genomen bij het opzetten van Google Analytics.

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van onze websitebezoekers. Met deze informatie kunnen we de website nog beter afstemmen op uw informatiebehoefte.

Als u het gebruik van cookies in uw browser heeft uitgeschakeld, kunt u nog steeds de meeste delen van de website bezoeken.

Sociale knoppen
Onze site bevat knoppen om artikelen of projecten te promoten of te delen op LinkedIn, Twitter of via e-mail. Deze buttons bevatten stukjes code van de social media zelf, en gebruiken een cookie. Deze cookie onthoudt dat u bent ingelogd zodat u niet telkens hoeft in te loggen op Twitter of LinkedIn als u iets wilt delen. Om te zien wat deze partijen doen met de persoonsgegevens die ze met deze code ontvangen, kunt u de privacyverklaringen van LinkedIn en Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) bekijken.

Geïntegreerde inhoud
De webartikelen op de site kunnen gebruik maken van inhoud die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk aan YouTube of Vimeo video's. Net als bij de social buttons wordt bij deze codes vaak gebruik gemaakt van cookies. Wat deze partijen met cookies en persoonsgegevens doen, kunt u terugvinden in het privacybeleid van de betreffende partij. Wij hebben hier geen controle over.

Laatste versie
Deze Privacy en Cookie verklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2020.
BusinessForensics behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacy en Cookie verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan om regelmatig te controleren op wijzigingen.

Vragen?
Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacy en Cookie Verklaring met betrekking tot deze informatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@businessforensics.nl. U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres:
BusinessForensics
Den Haag Security Delta
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN, Den Haag

Privacy en cookieverklaring BusinessForensics B.V. (Nederlands)

Privacy en cookieverklaring BusinessForensics

BusinessForensics vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BusinessForensics.

Waarom verwerken wij gegevens?

BusinessForensics behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.

BusinessForensics verzamelt en verwerkt zeer beperkte persoonsgegevens en als we dat doen dan alleen voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit bijvoorbeeld nodig is voor onder andere:

 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Als wij persoonsgegevens verwerken dan zal dat altijd gebeuren op basis van een overeenkomst, toestemming of op grond van gerechtvaardigd belang.

Welke gegevens?

BusinessForensics verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • Klantgegevens (naam, adres, vestigingsplaats, KvK-nummer)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of uitgebreid)
 • E-mailadres;

BusinessForensics verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

Nieuwsbrief

BusinessForensics biedt een nieuwsbrief aan, waarmee onze klanten, relaties en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacy en cookieverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. BusinessForensics kan uw (persoons)gegevens met derden delenwanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

BusinessForensics verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten van fraudebestrijdingsorganisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

BusinessForensics bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan BusinessForensics. Geeft u daarbij duidelijk aan welk verzoek het gaat op grond van de AVG. Een verwijderingsverzoek is slechts mogelijk voor zover BusinessForensics nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Vertrouwelijkheid

BusinessForensics gaat uiteraard vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. BusinessForensics deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy- en cookieverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van BusinessForensics kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. BusinessForensics maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een 'verwerkersovereenkomst'.

Beveiliging

BusinessForensics heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag

Op de website van BusinessForensics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan BusinessForensics haar dienstverlening zich aanpassen aan de wensen van haar bezoekers.

Gebruik van cookies

BusinessForensics plaatst cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website bovenaan de homepage verschijnt.

Cookies verwijderen van uitschakelen
U kunt cookies ook uitschakelen door in uw specifieke browser deze cookie-instelling uit te schakelen.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, is een aantal cookies noodzakelijk, namelijk de functionele cookies.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij maken gebruik van:

Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het bezoek aan de website bij te houden.
Bij de inrichting van Google Analytics hebben wij privacy bevorderende maatregelen genomen.

Traceercookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van onze websitebezoekers. Met deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw informatiebehoeften laten aansluiten.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Sociale knoppen

Op onze site zijn knoppen opgenomen om artikelen van projecten te kunnen promoten of delen op LinkedIn, Twitter of per e-mail. Deze knoppen bevatten stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat deze partijen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kan u de privacyverklaringen van LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Geïntegreerde inhoud

In de webartikelen op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan YouTube of Vimeo video's. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Laatste versie

Deze Privacy en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2020.

BusinessForensics behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacy en cookieverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacy en cookieverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@businessforensics.nl. U kunt ook een kortstondig sturen naar onderstaand adres:

BusinessForensics
Den Haag Security Delta
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN, Den Haag