NIBC veiliger door geautomatiseerde transactiemonitoring

Door 5 december 2018Klantcases
nibc case new

De afdeling Veiligheidszaken van NIBC werd in 2005 opgericht en ontstond uit een idee van Vinodh. NIBC ontving steeds meer hypotheekaanvragen en sommige van die aanvragen bleken frauduleus te zijn. Frauduleuze hypotheekaanvragen werden uiteraard afgewezen, maar hierop werd verder geen actie ondernomen. Hierdoor kon het gebeuren dat de aanvraag via een omweg nog een keer terug kwam of dat de fraudeur bij een andere bank zijn slag probeerde te slaan. Vinodh vond het belangrijk om dit proactief te bestrijden en daaruit ontstond het idee voor de afdeling Veiligheidszaken.

Met zijn idee heeft Vinodh een vooruitziende blik gehad, want naast de oprichting van Veiligheidszaken werden er ook aanvullende wettelijke verplichtingen opgelegd zoals klantfiltering en naderhand transactiemonitoring. Het aantal hypotheekaanvragen bij NIBC groeide en daarom kwam Marga in 2007 het team versterken. Marga had al veel ervaring opgedaan in het verzekeringswezen waar zij zich ook bezighield met fraudezaken. De afdeling is nu verantwoordelijk voor fraudeonderzoek (detectie, preventie en repressie), klantfiltering (KYC) en transactiemonitoring.

Voordat NIBC de applicatie van BusinessForensics in gebruik nam, deden zij veel werk handmatig. Transactiemonitoring werd gedaan door data te genereren uit het datawarehouse met behulp van Business Objects in Excel bestanden. Die informatie was statisch. Wekelijkse of maandelijkse betalingen van klanten kwamen ook elke keer weer terug op de lijst. Het was ondermeer vanwege deze inefficiëntie en de risico’s dat NIBC een geautomatiseerd transactiemonitoringsysteem besloot te implementeren.

Vertrouwen door performance

Als gestroomlijnde organisatie, wilde NIBC specifiek een kleinere leverancier hebben. Hierdoor konden zij zichzelf ervan verzekeren dat ze de aandacht zouden krijgen wanneer dit nodig zou zijn. De korte lijntjes met BusinessForensics zijn voor NIBC dan ook een groot pluspunt. Het is gemakkelijk om een IT-er op locatie te laten komen voor support en als dit eens niet mogelijk is dan kan er altijd wel even op afstand worden meegekeken. BusinessForensics was nog een start-up toen NIBC besloot met hen in zee te gaan. Toch had NIBC veel vertrouwen in BusinessForensics.

“Dit kwam doordat steeds weer bleek dat het systeem veel kan en analytisch ook heel sterk is.” – Marga

“Naast dat wij gebruikers zijn, hebben wij het systeem ook meehelpen ontwikkelen. Het was geen traject waarbij BusinessForensics zei: wij hebben een systeem op de plank liggen, koppel jullie data daaraan en ga aan de slag. Dit was wel een uitdaging bij het implementeren. Het voordeel voor nieuwe klanten is wel dat er nu een bewezen tool is dat ze zelf alleen maar hoeven te finetunen op basis van hun eigen wensen.” – Vinodh

“En het voordeel voor ons is wel dat we ons eigen systeem nu heel goed kennen.” – Marga

Toekomstbestendige oplossing

NIBC wilde met BusinessForensics overstappen op geautomatiseerde en slimmere transactiemonitoring. Zij zochten een tool die zelflerend is. Met de transactiemonitoring van BusinessForensics worden verbanden tussen verschillende entiteiten gemakkelijk zichtbaar gemaakt. Niet alleen de transacties worden in het systeem geladen, alle gegevens van de leningen en spaarrekeningen worden er in geladen. Hierdoor is het eenvoudig om bij ongebruikelijke ontvangsten kenmerken van de leningen en spaarrekeningen tegen de transactie aan te houden. Het monitoren van transacties gaat altijd ‘onder water’ door en de alerts worden altijd gegenereerd, terwijl dit voorheen allemaal handmatig uit het systeem moest worden getrokken. Door het afnemen van het incidentenregistratiesysteem is het opbouwen van een case ook makkelijker geworden ook als er alleen sprake is van een fraude-onderzoek. NIBC heeft nu een beter overzicht van de risico’s en workload. De rapportage is ook een grote verbetering. Hierdoor kan Veiligheidszaken meer inzicht geven aan het management over wat de bevindingen en trends zijn.

In de toekomst wil NIBC nog veel meer gebruik gaan maken van het zelflerend vermogen van de applicatie om nog meer false positive alerts uit te filteren. Ook is het de bedoeling om de functionaliteiten van het systeem in te zetten die helpen om inzichten te verkrijgen per integriteitsrisico alsmede om risk-based rules op te zetten waarmee klanten geclassificeerd kunnen worden.

“We zijn heel trots op de applicatie en praten er ook veel over, hier intern, maar ook met collega’s van andere banken. We zeggen ook altijd tegen collega’s van andere banken: weet dat dit ook een mogelijkheid is als je op zoek gaat naar een andere applicatie.” – Vinodh

Over BusinessForensics

BusinessForensics biedt een forensic view op any business waardoor financial en economic crime risico’s vroegtijdig ontdekt worden en direct maatregelen genomen kunnen worden.