Klantcase: Schadeverzekeraar

Door 5 oktober 2016Klantcases
case-schadeverzekeraar

Ook voor schadeverzekeraars geldt in toenemende mate dat fraude beter voorkomen kan worden dan gevonden. Deze specifieke klant heeft de beschikking over grote hoeveelheden heterogene data, vanuit zowel interne als van externe bronnen. De processen om deze data te analyseren kostten veel tijd en het inzicht in risico’s was tot dan toe beperkt. Dit begon al bij het inzicht in de eigen historie van fraude onderzoeken.

De doelstelling was om meer inzicht te verkrijgen in de verbanden en overeenkomsten tussen de verschillende onderzoeken en de verschillende business lines, onder andere door de interne data anders te modelleren en daarnaast tijd en kosten te besparen op processen. Op een later tijdstip zouden ook aanvullende data bronnen aangesloten kunnen worden. De grote hoeveelheden data van de historische fraude onderzoeken zijn in het BusinessForensics data model geïntegreerd en voor het detecteren van fraude en misbruik zijn geavanceerde analytics over meerdere lagen toegevoegd. Aan de hand van case management zijn de resultaten gevisualiseerd en is de samenwerking tussen interne en externe partijen geoptimaliseerd.

Door de oplossing van BusinessForensics is er een 360 graden geïntegreerd risico inzicht over de gecombineerde data gerelateerd aan de verschillende business lines ontstaan. Uiteindelijk leidt de oplossing tot een grote kosten besparing door het optimaliseren van het proces en meer inzicht binnen en tussen de onderzoeken. Daarnaast zijn de afspraken tussen afdelingen geoptimaliseerd waardoor een extra bescherming tegen fraude gerealiseerd is. De volgende stap wordt het meer preventief inzetten van de kennis die in de BusinessForensics applicatie is verzameld.

Over BusinessForensics

BusinessForensics biedt een forensic view op any business waardoor financial en economic crime risico’s vroegtijdig ontdekt worden en direct maatregelen genomen kunnen worden.