Klantcase: Zorgverzekeraar

Door 7 oktober 2016Klantcases
health-insurance

Doordat budgetten afnemen en de druk van de toezichthouder toeneemt, dienen zorgverzekeraars niet alleen de verantwoordelijk te nemen voor de juiste premieberekening maar ook voor de adequate preventie en detectie van oneigenlijke declaraties. Daardoor neemt het belang van automatisering en data- en informatie analyse toe om toch dezelfde resultaten te behalen. Dit is vooral relevant voor het verlagen van de schadelast, het bewaken van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg en het beter kunnen voorspellen van de hoeveelheid klant die (jaarlijks) overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Vooral dit laatste onderwerp neemt de laatste jaren in belang toe. Niet in de laatste plaats omdat veel van deze klanten die willen overstappen, dat pas in de laatste dagen van het jaar kenbaar maken. Dan is het vaak te laat om nog adequaat te kunnen reageren.

BusinessForensics levert software om oneigenlijke declaraties en materiele risico’s tijdig te signaleren, te kunnen volgen en zelfs te voorkomen. Vooral voor het detecteren van nog onbekende declaratiemethodes en frauderisico’s zijn geavanceerde algoritmes en mechanismen ontwikkeld. Maar detecteren alleen is niet voldoende: ook vergaande onderzoeksmogelijkheden en het gestructureerd kunnen verzamelen van gegevens zijn noodzakelijk om voldoende inzicht te krijgen voor een adequate controle en juiste analyse. Voldoende informatie over de context zorgen daarbij voor het noodzakelijke begrip.

Over BusinessForensics

BusinessForensics biedt een forensic view op any business waardoor financial en economic crime risico’s vroegtijdig ontdekt worden en direct maatregelen genomen kunnen worden.