Klantcase: Retailorganisatie

Door 3 oktober 2016Klantcases
case-retailorganisatie

Veel retail organisaties kenmerken zich door een hoge omloopsnelheid van de voorraden, continue druk op steeds lager wordende marges en een groot verloop onder specifieke groepen werknemers. Fraude indicaties dienen derhalve snel opgevolgd te worden om te voorkomen dat de schade gezien de doorlooptijd kan oplopen tot omvangrijke bedragen. Complicerende factor bij de detectie van fraude indicaties is vooral het ‘gedrag’ aan de kassa: veel uitzonderingen lijken in de dagelijkse praktijk op daadwerkelijk fraude indicaties. Om te voorkomen dat er veel ‘false positive’ fraude indicaties worden gegenereerd, waardoor onnodig tijd en geld wordt besteed aan onderzoeken die niets opleveren, moeten deze uitzonderingen eruit gefilterd worden.

Om succesvol te zijn bij retail organisaties is de doelarchitectuur van de BusinessForensics suite aangepast om de hoge snelheid en de grote volumes waarin data worden gegenereerd adequaat te kunnen monitoren. Het lerend vermogen van de software stelt ons in staat de configuratie continue aan te scherpen zodat het aantal ‘false positives’ beperkt blijft. De flexibiliteit en integratiemogelijkheden binnen de HQ CASE module stelt ons in staat achterliggend bewijsmateriaal direct vanuit de oorspronkelijke bronnen aan te roepen en toe te voegen aan de elektronische fraude dossiers. De uiteindelijke resultaten die worden geboekt betreffen vooral een besparing op kosten en doorlooptijd bij fraude onderzoeken, een verlaging van de schade als gevolg van fraude en een betere bewijsbaarheid van geconstateerde fraude. De recente organisatorische veranderingen en verdere groei kenmerkt zich dus door een betere beheersbaarheid.

Over BusinessForensics

BusinessForensics biedt een forensic view op any business waardoor financial en economic crime risico’s vroegtijdig ontdekt worden en direct maatregelen genomen kunnen worden.