Klantcase: Retail bank

Door 8 oktober 2016Klantcases
case-retail-banking

Voor een aantal retail banken heeft BusinessForensics de monitoring routines voor de preventie en detectie van FEC risico’s ingericht, waar onder de risico’s rond witwassen, fraude en terrorisme financiering.

Alle monitoring regels die in BusinessForensics worden geconfigureerd leveren een score op. Deze monitoring regels zijn gebundeld in scenario’s (dat wil zeggen: per scenario worden de scores gewogen en geaggregeerd). Enkele voorbeelden van scenario’s zijn: fishing, marktplaats fraude of het ‘man-in-the-middle’ scenario.

De resultaten van de continue toegepaste monitoring routines presenteren we per klant: dus per klant (van de bank) kijken we welke scenario’s in welke mate relevant zijn. Dit bepalen we op basis van de samengestelde score per scenario. Klanten die op 1 scenario heel hoog scoren en klanten die op meerdere scenario’s een score hebben, worden als risicovoller beschouwd.

De meest risicovolle klant staat uiteraard bovenaan de lijst. Dit is de basis van de wijze waarop de gegenereerde alerts worden gepresenteerd, als logisch gevolg van de consolidatie van risico’s per klant . Door de lijst met risicovolle klanten van boven naar beneden af te werken, worden de meest risicovolle klanten als eerste beoordeeld en kunnen de grootste risico’s als eerste worden gemitigeerd. De alert generatie procedure kan zo worden geconfigureerd, dat de totale lijst met risicovolle klanten ongeveer 1% van het totale klantenbestand betreft (een internationaal geaccepteerde standaard voor transactiemonitoring).

Uiteraard leveren we ook risicolijsten op per scenario (welke klanten zijn voor een specifiek scenario het meest kwetsbaar), en lijsten per monitoring regel, maar dat zijn nadere uitwerkingen of details. Het uiteindelijke doel is om inzicht te verstrekken in de integriteitsrisico’s die de bank loopt bij het bedienen van haar klanten.

Over BusinessForensics

BusinessForensics biedt een forensic view op any business waardoor financial en economic crime risico’s vroegtijdig ontdekt worden en direct maatregelen genomen kunnen worden.