Blog

Versterking van de EU door betere oplossingen voor financiële criminaliteit

businessforensics

Onze deelname aan Globaliser 2020 helpt ons in de valkuil te lopen met nieuwe EU-richtlijnen voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Een paar weken geleden werden we geselecteerd om deel te nemen aan een 12-weeks programma genaamd The Globaliser. In het bijzonder nemen we deel aan The Cyber Security Globaliser 2020 - een programma dat is ontworpen om ons te ondersteunen in ons streven om internationaal uit te breiden, in de hele Eurozone.

Ook hielden we een paar weken geleden ons eerste BusinessForensics anti-witwas webinar. Deelnemers kwamen uit veel verschillende landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, de VS, België, Zwitserland, Polen en natuurlijk Nederland.

We hebben vragen gesteld over de naleving van de EU-regelgeving, casestudies buiten de eurozone en we hebben inzicht gekregen in welke kwesties de deelnemers, afhankelijk van hun land, het meest van belang zijn.

Inmiddels zijn miljoenen euro's aan boetes de norm geworden en heeft de Europese Commissie een veel harder standpunt ingenomen ten aanzien van de bestrijding van financiële en economische criminaliteit (zie video).  

Dus hoe zijn we van plan een groter effect te bereiken door banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen in de hele EU te helpen zich voor te bereiden op de vele wetgevingsupdates en -regelgeving? Door middel van ons geheime wapen: The Globaliser.

Wat is Globaliser 2020?

Globaliser is een programma van DutchBasecamp en InnovationQuarter, in samenwerking met Den Haag Security Delta (HSD), de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland.  

DutchBasecamp heeft meer dan 600 bedrijven op een of andere manier geholpen met hun internationale go-to-market strategie. Enkele opmerkelijke organisaties die hun begeleiding hebben gekregen zijn SwipeGuide en Felyx.  

En hoewel er verschillende Globaliser-programma's bestaan in een groot aantal disciplines, is ons specifieke programma gecentreerd rond cyberveiligheid. BusinessForensics was een van de acht schaalvergrotingen die geselecteerd zijn om deel te nemen aan het programma en we zijn enthousiast omdat we geloven dat het nu meer dan ooit een goed moment is om banken en verzekeringsmaatschappijen te helpen zichzelf te beschermen tegen mogelijke overtredingen van de regelgeving en de daaruit voortvloeiende boetes. 

Dus, hoe ziet het programma eruit? En, hoe gaan we het gebruiken om je te helpen?

Sessie 1

Om ons te helpen bij de voorbereiding van de eerste sessie werd aan elk deelnemend bedrijf een coach toegewezen voor periodieke check-ins. Naast de coach kregen we toegang tot de digitale gids, de DutchBasecamp Internationalisation Canvas - een diepgaande bron, geschreven door het team van DutchBasecamp.

Het doel van de 38 pagina's tellende gids was om ons te helpen een paar belangrijke afhaalmaaltijden beter vast te leggen: 

  • Begrijp de stappen die nodig zijn om een nieuwe markt te betreden 
  • Identificeer waar we ons bevinden op onze huidige reis en plan de volgende stappen. 
  • Leer hoe elke fase van het proces zich verbindt met het grotere geheel
  • Specifieke pijnen aanpakken om gemiste kansen te voorkomen 

Deze belangrijke afhaalacties zijn er duidelijk op gericht om ons te helpen in de schoenen te staan van onze potentiële eindgebruikers en toekomstige klanten in andere landen van de eurozone.

Voor de coaching voert ten minste één deelnemer per bedrijf periodiek één-op-één sessies uit om dieper in te gaan op de verschillende toegewezen onderwerpen en het huiswerk in verband met onze strategische internationaliseringsroutekaart.

Tames, onze CEO, komt voor een consistente één-op-één ontmoeting met onze coach.  

Omdat we in de "tijd van Corona" zitten, werd er virtueel en, bijna verwacht, via de Zoom gestart. Hier is een snapshot van DutchBasecamp die gedeeld wordt met het team en de deelnemers van dat kick-off evenement.

cyber-veiligheid-globaliser

Toen de introducties eenmaal uit de weg waren, richtten de onderwerpen zich op de do's en don'ts van de internationale schaalvergroting, relevante stichtingsverhalen en het delen van de initiële doellanden tussen de deelnemers aan het programma.  

Huiswerk
Voor de eerste huiswerkopdracht werd ons gevraagd om te bepalen waarom ons bedrijf internationaal wilde schalen en om een aantal van onze doelstellingen en verwachtingen voor de komende jaren vast te leggen. Gelukkig was de BusinessForensics schaalvergroting in de Eurozone voor ons een hot topic, zodat veel van deze informatie top-of-mind was en in veel gevallen op voorhand werd voorbereid.  

Zelfs met een buitengewoon niveau van voorbereiding voor dit soort programma's, voelde het nog steeds geweldig om de initiële aannames te herevalueren, uit te dagen en de redenering, logica en gegevens die we oorspronkelijk ontdekten met externe objectiviteit te onderzoeken. 

De Europese Commissie treedt op in het kader van het optreden van de Europese Commissie

Dat brengt ons bij de Europese Commissie, en waarom onze internationale expansie perfect getimed is om onze huidige en toekomstige klanten op weg te helpen met de meest recente AML (anti-witwaspraktijken) en CVT (Tegengaan van de financiering van terrorisme) richtsnoeren.

Er zijn zes anti-witwasrichtlijnen die de afgelopen jaren achtereenvolgens zijn uitgevaardigd. actieplan de volgende stap te zetten om de aanpak die de EU-lidstaten moeten volgen om het vuile geld effectief te bestrijden, te verenigen.

Het actieplan vloeit voort uit deze zes pijlers:

  1. Effectieve uitvoering van de bestaande regels
  2. Eén EU-regelgeving
  3. EU-toezicht
  4. Een ondersteunings- en samenwerkingsmechanisme voor financiële inlichtingeneenheden
  5. Beter gebruik van informatie voor de handhaving van het strafrecht
  6. Een sterkere EU in de wereld

Hoewel sommigen in de sector vinden dat het actieplan misschien niet streng genoeg is, blijft het een feit dat veel lidstaten van de EU traag zijn geweest om de vele nieuwe mandaten en richtsnoeren van de Europese Commissie voor AML en CFT volledig na te leven.

In veel gevallen zullen bedrijven niet alleen nieuwe of bijgewerkte software nodig hebben die hen helpt om op de hoogte te blijven van veranderingen en eisen, in real time, maar veel bedrijven zullen ook een partner nodig hebben die elke stap met hen meeloopt om ervoor te zorgen dat de tools die hen helpen om boetes te voorkomen, worden opgezet voor hun specifieke omgeving. 

Sessie 2

De tweede sessie was weer een virtuele sessie. Deze keer ging het snel.

Na de verplichte discussies over marktkansen en businessmodellen draaide de sessie naadloos om de nuances die verschillende landen van elkaar onderscheiden, inclusief culturele en reguleringsverschillen.

Als we bijvoorbeeld onze oplossing willen gebruiken om Duitse banken te helpen met AML en CFT, moeten we waarschijnlijk een paar dingen weten over de Duitse wet op het witwassen van geld, het Geldwäschegesetz (GwG).  

De leden van elk bedrijf konden enkele van de overeenkomsten en verschillen die ze persoonlijk hadden geleerd en ervaren, delen en er werden video's afgespeeld die nuttige kennis en informatie uit eerste hand bevatten van CEO's van Nederlandse bedrijven die met succes internationaal zijn uitgebreid.    

Huiswerk
De huiswerkopdracht voor de tweede sessie was tweeledig. Ten eerste, verdiepen in het zakelijke aspect van onze internationaliseringsstrategie. Ten tweede, het granuleren van culturele en regulatorische verschillen in elk uitbreidingsland, en een beter begrip krijgen van hoe we van plan zijn om uit te rollen met deze nuances in het achterhoofd.

Wat is het volgende? 

Dus, wat is het volgende? Onze eerste persoonlijke sessie in Den Haag Security Delta, deze week.   

 

Auteur

Team BusinessForensics

The team at BusinessForensics consists of hard-working financial crime fighting professionals. Based in The Hague, The Netherlands, BusinessForensics is on a mission to help banks and insurance companies combat and prevent financial crime.