Artikelen

De geschiedenis van financiële criminaliteit: Voorbeelden van moderne geldcriminaliteit

Financieel

Financiële criminaliteit bestaat al sinds de uitvinding van de munteenheid. Sommigen beweren dat de oorsprong zelfs nog verder teruggaat in de geschiedenis, met de komst van de handel. Als dat waar is, kunnen we ons voorstellen dat de eerste gevallen van fraude te maken hadden met de handel in wormstekige vruchten, verzuurde wijn of ziek vee. In die tijd was elke ruil waarbij de tegenpartij opzettelijk werd bedrogen, in feite een financiële misdaad. 

Toen er eenmaal geld was, werd het nog lastiger.

Vandaag blikt het team van BusinessForensics terug op de geschiedenis van financiële criminaliteit. We behandelen de vroegst bekende voorbeelden en onderzoeken financiële misdrijven in de Bronstijd en de Oudheid. Daarna kijken we naar de modernere geldcriminaliteit tijdens het Victoriaanse tijdperk en de twintigste eeuw. Tot slot kijken we naar moderne financiële misdrijven in het informatietijdperk. 

Weet dat het verhaal dat we hier presenteren volledig seculier is. Maar sommige van de oudste teksten die we kunnen oproepen zijn religieus. 

De vroegste voorbeelden van financiële criminaliteit

De mens begon ongeveer 8000 jaar geleden koper te smelten, en zo begon de Bronstijd. We kunnen alleen maar gissen naar de gevallen van ertsverwisseling die waarschijnlijk plaatsvonden.

 • Spoel 4.000 jaar vooruit, en we weten zeker dat financiële criminaliteit al bestond in Bijbelse tijden.
 • Hoe oud zijn die teksten? Geleerden vermoeden dat het Oude Testament / de Hebreeuwse verhalen ongeveer 4.000 jaar oud zijn, maar de oudste harde kopie die we hebben gevonden - De Dode Zee Rollen - is waarschijnlijk de helft van die leeftijd. 

Dat wil niet zeggen dat fraude en diefstal niet voorkwamen in het oude Egypte, India of de oude Midden-Amerikaanse beschavingen. We weten, bijvoorbeeld, dat de oude Egyptenaren wetten hadden en we zien afgebeelde straffen. Maar we hebben geen kopie van hun wetboek.

Als we de oude teksten lezen, zien we dat de oudste gevallen van financiële criminaliteit zich manifesteren als:

 • Oneerlijke maten en gewichten om klanten te bedriegen
 • Oneerlijk geld wisselen tussen verschillende naties en stammen (verwant aan onze moderne geldwisselzwendel)
 • Exorbitante woekerrente (tegenwoordig noemen we dat rentekosten en vergoedingen)
 • En samenzwering om iemands erfenis te stelen - een voorvader van levensverzekeringszwendel, erfeniszwendel, en afpersing van senioren, vandaag.

De Jewish Virtual Library zegt dat straffen in deze vroege tijden meestal lichamelijk waren. Denk aan "een oog voor een oog."

 • Openbare steniging, afranselingen en zweepslagen, "slachting", wurging en kruisiging waren aan de orde van de dag!
 • Interessant is dat menselijke hebzucht een krachtiger drijfveer was dan angst om bijvoorbeeld een hand of een oog te verliezen of zelfs een gewelddadige dood op straat. 

We weten niet precies wat het einde van de Bronstijd veroorzaakte. Volgens History Channel was het een combinatie van hongersnoden en aardbevingen. Maar we weten dat financiële misdaden doorgingen in de ijzertijd en de oudheid

Financiële misdaden in de Grieks-Romeinse periode

De Romeinen haalden het bankwezen uit de religieuze tempels en formaliseerden het in aparte gebouwen. Dit was het begin van het bankwezen zoals wij dat kennen. En zo begon een nieuw tijdperk van financiële criminaliteit, meestal in verband gebracht met geldschieters die profijt haalden uit het aannemen en uitlenen van geld en eeuwen van landroof.

Het eerste bekende geval van verzekeringsfraude

Een van de eerste bekende gevallen van verzekeringsfraude vond plaats rond 300 n.C. toen Hegestratos, een Griekse koopman, een lening aanging met zijn schip vol koren als onderpand.

 • Dit soort leen/verzekeringspolis werd "bottomry" genoemd, verwijzend naar de kiel of de bodem van een schip.
 • Hij was van plan een lege boot te laten zinken, de lening te houden, en het graan te verkopen.
 • Uiteindelijk mislukte zijn plan.
 • Hij verdronk toen hij aan het zinkende schip probeerde te ontsnappen, en werd op heterdaad betrapt.

Hoewel dit het eerste geregistreerde geval is, kunnen we ons voorstellen dat dit soort fraude in die tijd welig tierde. 

Na de val van Rome werd bankieren in commerciële zin grotendeels opgegeven. Het kwam pas weer tot leven tijdens de kruistochten, toen machtige bankiers uit het Heilige Roomse Rijk opdoken. Vergeet niet dat de oude teksten woeker/rente als immoreel beschouwden. 

De terugkeer van het bankwezen

Uiteindelijk breidde de handel zich uit. Wissels waren nodig om de risico's van het vervoer van grote schatkisten te vermijden. Pas in de 16e eeuw werden banken weer gemeengoed. Dus draaien we de wereldbol 1300 keer rond en gaan voorbij aan eeuwen van inbraak, beroving, valsemunterij en ontvoeringen voor losgeld om uit te komen bij het Victoriaanse tijdperk, want dat is het moment waarop ons moderne concept van "witteboordencriminaliteit" wortel schiet. 

Het Victoriaanse tijdperk en witte boorden criminaliteit

Het eerste gedocumenteerde geval van witteboordencriminaliteit duikt op in het 15e-eeuwse Engeland. Engeland was de eerste samenleving die industrialiseerde, en daarmee de bakermat van het kapitalisme.

Het eerste geval van verduistering

 • In 1473 huurde een Vlaamse koopman een Engelse transporteur om balen wol te vervoeren.
 • De Engelse drager nam in plaats daarvan de wol voor zichzelf.
 • Hij werd gearresteerd voor diefstal, maar niet veroordeeld. De balen wol waren in zijn bezit, vrijwillig aan hem geleverd door de Vlaamse koopman.
 • De rechter oordeelde dat, ook al erkent de wet de daden van de beklaagde niet specifiek als diefstal, het toch in strijd is met de wetten van de natuur.

Zo werd verduistering een misdaad.

 • Op dit punt in de menselijke geschiedenis zijn kleinschalige financiële misdrijven voor de komende eeuwen een alledaags verschijnsel.
 • Stelt u zich hen voor als particuliere geldschieters die exorbitante rente berekenen en fysiek geweld gebruiken wanneer betalingen worden gemist of achterstallig zijn.
 • In de zakenwereld zijn zowel verzekeringsfraude in de handel en scheepvaart als problemen met maten en gewichten bij de minder opgeleide consument aan de orde van de dag.

In de Nieuwe Wereld - de pionierstijd van de Amerika's - is er een tekort aan contant geld. De puriteinse bevolking is dun verspreid over de Oostkust. Hoewel er in schuren en achtertuinen veel gegokt werd op "heren" kansspelen en bloedsporten zoals hondengevechten, hanengevechten en berengevechten.

Aan de overkant van de vijver, financiële criminaliteit in het vroege Amerika & "Ye Olde Sopranos"

Overal waar gegokt wordt, is er zeker ook sprake van financiële criminaliteit. Dat kan zijn in de vorm van illegale pandjeshandel met een markt voor gestolen goederen of een steile woekerrente - de rente die wordt aangerekend door een "bookmaker" die het verschuldigde geld niet heeft ontvangen. We zijn ervan overtuigd dat kleine financiële misdrijven welig tierden. Maar hoe zit het met de grote misdaden?

De eerste "Pump and Dump" beleggingszwendel van de VS

Volgens Investopedia.com maakte Amerika zijn eerste fraude mee in 1792, slechts een paar jaar na het bereiken van de onafhankelijkheid. In die tijd leken Amerikaanse obligaties veel op junk bonds vandaag de dag. Ze schommelden wild in waarde met elk nieuwtje over de individuele kolonie die ze uitgaf. Net als vandaag bestaat de kunst van beleggen in een volatiele markt erin het nieuws een stap voor te blijven.

 • Secretaris van de Schatkist, Alexander Hamilton, was bezig de financiën te herstructureren door uitstaande obligaties van de verschillende koloniën te vervangen door obligaties van de nieuwe centrale regering.
 • William Duer, een vriend van George Washington en adjunct-secretaris van de Schatkist, was in de perfecte positie om te profiteren van voorkennis. 
 • Duer wist alles wat er in de Schatkist gebeurde.
 • Hij tipte zijn vrienden en deed transacties voordat hij informatie naar het publiek liet lekken waarvan hij wist dat het de prijzen zou opdrijven.
 • Dan zou hij verkopen met een makkelijke winst. 
 • Na jaren van dit alles verliet Duer uiteindelijk zijn post, maar behield zijn inside contacten.

Uiteindelijk belandde Duer in de debiteurengevangenis, waar hij in 1799 overleed.

Slechts 120 jaar later kregen de Amerikanen te maken met een ander soort financiële misdaad.

Een concept van georganiseerde misdaad met twee mannen die elkaar de hand schudden terwijl de ene man stiekem een enveloppe met bankbiljetten in US dollars in het pak van de andere man schuift.

Georganiseerde misdaad in de VS

"De maffia" en haar voorbeelden van financiële criminaliteit is een onderwerp dat een hele blog waard is, en dat is een verhaal voor een andere dag. Hoewel we het hier niet de volle aandacht kunnen geven die het verdient, zou dit stuk niet compleet zijn zonder te wijzen op 100 jaar georganiseerde financiële criminaliteit.

Voor nu, weet dat:

 • De Amerikaanse maffia, een Italiaans-Amerikaans misdaadnetwerk met wortels in New York en Chicago, kwam aan de macht door haar succes in de illegale drankhandel tijdens de Drooglegging.
 • Vervolgens ging de maffia over op andere ondernemingen, waaronder legale en illegale gokspelen, sekshandel, drugs, en infiltreerde in vakbonden.

Vandaag zijn de zaken van de vijf leidende maffiafamilies ofwel grotendeels ontbonden, grotendeels gelegitimeerd, of zo goed verborgen onder papierwerk en DBA's dat je een financieel/zakelijk forensisch expert nodig hebt om ze op te graven.

Dit leidt mooi naar ons laatste deel: moderne financiële misdrijven.

Financiële criminaliteit in het informatietijdperk

Van alle tijdperken in de menselijke geschiedenis, is er geen gecompliceerder dan vandaag.

Moderne financiële misdrijven komen op dit moment voor in de vorm van:

 • Levensverzekeringsfraude
 • Fraude met opstalverzekering
 • Vrachtfraude
 • Verduistering
 • Illegale woekerleningen
 • Witwassen van geld
 • Identiteitsdiefstal en uitkeringsdiefstal
 • Afpersing van bejaarden

Onze wereldeconomie en de komst van cryptocurrencies maken deze transacties alleen maar moeilijker te traceren en te ontrafelen.

De COVID-19 pandemie heeft de manier veranderd waarop we winkelen, ons amuseren en opvoeden. Uw potentiële klanten willen hun transacties graag via handhelds uitvoeren, en de volgende generatie geldwitwassers en identiteitsdieven staat ook te trappelen om dat te doen. Reden te meer voor financiële instellingen en verzekeraars om Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) uit te voeren, en een relatie met hen op te bouwen. 

Als u meer wilt weten over BusinessForensics en onze missie om financiële criminaliteit uit te bannen, neem dan contact met ons op. Email ons team op info@businessforensics.nl, en blijf op de hoogte van het volgende artikel in deze serie: "De geschiedenis van financiële criminaliteit: Know your Customer."

Auteur

Team BusinessForensics

Het team van BusinessForensics bestaat uit hardwerkende professionals die financiële criminaliteit bestrijden. BusinessForensics is gevestigd in Den Haag en heeft als missie banken en verzekeringsmaatschappijen te helpen bij het bestrijden en voorkomen van financiële criminaliteit.