Een modern registratie- en monitoringsysteem helpt KNAB in het voordeel van haar klanten te werken.

Door 8 november 2018Klantcases
Knab3

“BusinessForensics is een mooie partij om mee samen te werken met hartstikke mooie software.”

Jorik Koper – Sr. Fraude Coördinator bij KNAB

In 2012 werd KNAB opgericht als label van Aegon Bank N.V. Als kleine bank kon KNAB in het begin goed uit de voeten met het bijhouden van een incidentenregister in een simpele excel-sheet. Naarmate KNAB groeide begon het gebruik van excel echter steeds lastiger te worden. KNAB liet aan Aegon weten dat zij wel toe was aan een professionelere oplossing. KNAB zou als oplossing met het incidentenmanagementsysteem van Aegon kunnen gaan werken, dat van Syfact, maar de leverancier had besloten om dit systeem niet langer te ondersteunen. Dit was de reden dat Aegon en KNAB besloten om op zoek te gaan naar een nieuw incidentenmanagementsysteem.

Jorik beschrijft hoe de fraude-afdeling in het begin te werk ging. De afdeling steunde heel sterk op menselijke logica waarbij queries werden uitgevoerd om verdachte betalingen en mogelijke fraude te filteren. Vervolgens werden de incidenten in excel bijgehouden. Dit zorgde voor problemen doordat bijvoorbeeld maar één persoon tegelijkertijd in het excel bestand kon. Ook was het moeilijk om verbanden tussen zaken te leggen.

Groeiende organisatie op zoek naar modernisatie

Dit mocht allemaal wel wat moderner. KNAB wilde graag een incidentenregistratiesysteem hebben waarop meerdere gebruikers op verschillende locaties konden werken. Een systeem dat het mogelijk zou maken om big data analyse te doen en waarin onderlinge verbanden tussen incidenten beter inzichtelijk werden. Een ander vereiste was dat ook de historische data uit Syfact en excel in het nieuwe systeem kon worden gebruikt. Verder moest het incidentenregistratiesysteem goede rapportage mogelijkheden hebben.

Voor het transactiemonitoringsysteem wilde KNAB dat naast transactiemonitoring ook gedragsmonitoring kon plaatsvinden om een volledig klantbeeld te kunnen maken en wat kon worden aangesloten op de transactie-, IT- en CRM-systemen om vanuit meerdere invalshoeken data te kunnen verzamelen en te koppelen. Verder moest de transactiemonitoring aan het incidentenregistratiepakket kunnen worden gekoppeld en natuurlijk moest de kwaliteit van de gegenereerde alerts hoog zijn.

Jorik vertelt dat hij had verwacht dat de systemen van BusinessForensics meer kant en klaar zouden zijn en dat er dus snel kon worden geïmplementeerd. Dit liep echter anders dan verwacht want destijds werkte BusinessForensics nog met een framework dat samen met KNAB kon worden aangepast aan de wensen en benodigdheden van hun eigen organisatie. Deze manier van opleveren vergde de nodige extra inspanning aan de kant van de inrichting maar zorgde er wel voor dat het systeem naadloos op de behoeften van KNAB aansloot.

Verbeterde processen, kostenbesparingen en controle

De nieuwe systemen van BusinessForensics leveren KNAB veel tijdsbesparing op. Knab kan nu veel efficiënter werken, beter verbanden zien en heeft daardoor veel meer inzicht in wat klanten doen en dit helpt KNAB te bepalen wat zij daar vanuit een fraude- en integriteitsperspectief van vinden.

De BusinessForensics systemen helpen KNAB om de controle te behouden over wat klanten doen en om compliant te blijven. Doordat fraude in een vroeg stadium kan worden ontdekt blijven schades uit en kunnen de kosten- en capaciteit reservering worden aangewend voor het verbeteren van de producten voor de klant.

“Integriteit staat bij KNAB voorop.”

Een bijkomend voordeel is dat de fraude-afdeling de verbanden die zij vindt kan laten zien in presentaties waardoor zij in staat is om het bewustzijn binnen de rest van de bank te vergroten. Hierdoor is de afdeling ook zichtbaarder en bovendien kweekt dit interesse en begrip bij de rest van de organisatie waardoor deze veel vertrouwen in de fraude-afdeling heeft gekregen, wat de samenwerking alleen maar bevordert.

Wat Jorik niet had verwacht was de positieve reactie van collega banken op de analyses die KNAB met behulp van BusinessForensics kan maken. Vooral bij de bestrijding van interbancaire identiteitsfraudezaken werkt dit vaak verhelderend. Deze analyses geven een heel mooi beeld in diagrammen en netwerken die regelmatig interesse en bewondering wekken en tot nieuwe inzichten leiden.

Over BusinessForensics

BusinessForensics biedt een forensic view op any business waardoor financial en economic crime risico’s vroegtijdig ontdekt worden en direct maatregelen genomen kunnen worden.