Bijgewerkt op
06 mei 2020
Categorie
Verzekering
klant
Schadevergoedingsverzekering

01. 01. De uitdaging

A Ook voor schadeverzekeraars wordt het steeds belangrijker dat fraude beter wordt voorkomen dan opgespoord. Deze specifieke klant beschikt over grote hoeveelheden heterogene gegevens, zowel uit interne als externe bronnen. De processen om deze gegevens te analyseren zijn zeer tijdrovend en het inzicht in de risico's was tot nu toe beperkt. Dit begon al bij het zoeken naar de historie van onderzoeken naar fraude.

02. 02. Het proces

Het doel was om meer inzicht te krijgen in de verbanden en overeenkomsten tussen de verschillende onderzoeken en de verschillende business lines, onder andere door de interne gegevens te hermodelleren en ook om tijd en kosten te besparen op de processen. In een later stadium konden extra gegevensbronnen worden aangesloten. De grote hoeveelheden gegevens uit de geschiedenis van de fraudeonderzoeken zijn geïntegreerd in het datamodel en voor het opsporen van fraude en misbruik zijn geavanceerde analyses op verschillende lagen toegevoegd. Met behulp van casemanagement zijn de resultaten gevisualiseerd en is de samenwerking tussen interne en externe partijen geoptimaliseerd.

03. 03. De oplossing

De oplossing uit BusinessForensics heeft een 360 graden geïntegreerd risicooverzicht gecreëerd op de geaggregeerde gegevens met betrekking tot de verschillende business lines. Uiteindelijk zal de oplossing een grotere kostenbesparing opleveren door de optimalisatie van het proces en een beter inzicht in en tussen onderzoeken. Ook afspraken tussen afdelingen zijn geoptimaliseerd waardoor een extra bescherming tegen fraude wordt gerealiseerd. De volgende stap zal zijn om de kennis die is verzameld in de BusinessForensics applicatie te gebruiken voor preventie.

Return-on-Investment (ROI)

Proof of Concept

Moet je een financiële beraming maken voor het aanschaffen van risicomanagementsoftware? 

Met een proof of concept, gebruiken we uw gegevens om u het besparingspotentieel en de ROI te laten zien van het vooruitgaan met een oplossing voor integriteitsrisicomanagement vandaag de dag.

risicodetectie-software-roi