BusinessForensics en Eno Zorgverzekeraar sluiten overeenkomst voor levering schadelastbeheersing- en case management oplossing

Door 29 juni 2016Nieuws
bf-eno

Nieuwegein, 14 november 2013 – Eno Zorgverzekeraar heeft gekozen voor het innovatieve platform van BusinessForensics in de strijd tegen zorgfraude. Naast schadelastbeheersing en fraude onderzoek zal Eno het platform gebruiken voor materiele controle bij zorgaanbieders en voor case management.

Landelijk ontstaat er steeds meer ophef over de almaar stijgende zorgkosten. In 2012 is er door alle zorgverzekeraars samen voor ruim 205 miljoen Euro teruggevorderd aan onverschuldigde betalingen. Aangezien van dit bedrag slechts ongeveer 7 miljoen Euro werkelijke fraude betreft, hebben Eno en BusinessForensics voor een bredere aanpak gekozen.

Eno wil vanuit haar verantwoordelijkheid zorgdragen dat elke euro welke zij betaalt voor zorg, ook daadwerkelijk rechtmatig is. Daarnaast wil zij monitoren dat de verleende zorg ook doelmatig is geweest. Bestrijding van zorgfraude en de focus op zinnige en zuinige zorg is een actueel thema binnen de zorgwereld. Gezien de maatschappelijke discussie is transparantie omtrent zorgkosten voor Eno een absolute vereiste. Binnen Eno is de afdeling Zorgcontrol belast met het uitvoeren van medisch materiele controles, correlatieanalyses en fraudebestrijding.

Theo Engels, Compliance en Risk Officer van Eno Zorgverzekeraar en verantwoordelijk voor de afdeling Zorgcontrol: “Wij doen er veel aan om fraude in de zorg te voorkomen en te bestrijden. Met de ondersteuning van de BusinessForensics software verwachten wij onze activiteiten rondom fraudebestrijding en schadelastbeheersing verder te kunnen stroomlijnen. Een lagere schadelast levert direct een positieve bijdrage aan ons financieel resultaat. En dat draagt weer bij aan een betaalbare premie voor onze verzekerden. ”

Centraal bij de implementatie staat de integratie van de materiele controle ten behoeve van de schadelastbeheersing, fraudeonderzoeken en het ‘Enterprise Case Management’. Tames Rietdijk, Partner bij BusinessForensics: “Vooral door de combinatie van onze geavanceerde detectie- en analysemogelijkheden met de zorg specifieke kennis van de Eno medewerkers, hebben we tijdens de pilotfase al aanzienlijke besparingsmogelijkheden kunnen identificeren.”

In augustus is Eno Zorgverzekeraar gestart met het implementeren van de BusinessForensics software. De eerste oplevering van een volledig werkend systeem wordt voor het einde van het jaar verwacht.

Over BusinessForensics

BusinessForensics is een Nederlandse High Tech start-up met een innovatief software platform. Het platform stelt banken, (zorg) verzekeraars, telecom bedrijven en overheidsinstellingen in staat om fraude en andere vormen van (financial & cyber) crime preventief te monitoren en te onderzoeken.

Naast een in-memory big data analyse module voor het in real time detecteren van afwijkingen beschikt het BusinessForensics platform over een geavanceerde onderzoeks- en case management module. Hiermee kan effectief onderzoek gedaan worden naar gedetecteerde bedreigingen, zoals: zorgfraude, witwassen, credit card en telecom fraude, georganiseerde misdaad en andere soorten van complexe fraude. Het systeem helpt om grote hoeveelheden data en complexe verbanden begrijpelijk en efficiënt te analyseren en visualiseren: ”van Big Data naar Big Information”.

Over Eno Zorgverzekeraar

Eno Zorgverzekeraar is een moderne dienstverlener die de optimale gezondheid van haar klanten centraal stelt in haar denken en handelen. Opgericht in 1860, heeft zij al meer dan 150 jaar aandacht voor mensen en hun gezondheid. Eno doet dat met drie zorgverzekeringen: Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en Energiek. Ook het Zorgkantoor Midden IJssel is bij Eno ondergebracht.

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie over dit bericht contact op met:

,
Managing Partner BusinessForensics
Telefoon: +31 (0) 6 211 06 318
Mail: fkurstjens@businessforensics.nl
Web: www.businessforensics.nl

Nynke Wiersma,
Communicatieadviseur Eno
Telefoon: +31 (0) 6 13 98 62 47
Shira van Lohuizen
Communicatieadviseur Eno
Telefoon: +31 (0) 6 53 47 62 68
Mail: communicatie@eno.nl
Web: www.eno.nl

Over BusinessForensics

BusinessForensics biedt een forensic view op any business waardoor financial en economic crime risico’s vroegtijdig ontdekt worden en direct maatregelen genomen kunnen worden.

Laat een reactie achter